Concentració suport Vaga Docents Illes Balears - Diumenge 29/9 18h Plaça Sant Jaume


ELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS HAN INICIAT UNA VAGA INDEFINIDA EN DEFENSA DEL MODEL D’EDUCACIó I EN CONTRA DEL DECRET DE LLENGüES O TIL, QUE S’HA CONVERTIT EN UNA REIVINDICACIó DE LA SOCIETAT SENCERA PER LA DIGNITAT DE L’EDUCACIó I DEL PAíS A LES ILLES BALEARS, I NECESSITEN TOT EL NOSTRE SUPORT. S’HA CONSTITUïT UN COMITè DE SOLIDARITAT AMB LA VAGA INDEFINIDA DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS, AMB SEU A BARCELONA, QUE ENS DEMANA L’ASSISTèNCIA ALS ACTES DE SUPORT QUE S’ORGANITZEN A LES ILLES BALEARS I ARREU, I EN CONCRET ALS DE BARCELONA QUE SÓN:


CONCENTRACIó, 
DIUMENGE 29 DE SETEMBRE A LES 6 DE LA TARDA A LA PLAçA SANT JAUME DE BARCELONA, QUE SERà SIMULTàNIA A LES CONCENTRACIONS DE MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.

ACTE CENTRAL, DIJOUS 3 D’OCTUBRE A PARTIR DE LES 7 DE LA TARDA, A L’AUDITORI DE CAN BATLLó, AMB DUES PORTES D’ACCéS AL RECINTE, SITUADES ALC/ CONSTITUCIó 19 , CANTONADA C/ MOSSèN AMADEU OLLER, AL COSTAT DE L’ESGLéSIA DE SANT MEDIR, I AL C/PARCERISSESS 17; AL BARRI DE LA BORDETA, A SANTS.

TAMBÉ US RECORDEM QUE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA DE L’ASSEMBLEA DE DOCENTS ÉS EL COMPTE 2056-0009-74-4102003418 DE LA CAIXA COLONYA.

Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 Sant Martí per la Independència and Blogger Themes.