ANC al Sant Jordi aquest dissabte dia 10

Hola Sant Martinencs,
Recordar-vos que aquest dissabte dia 10 de març hi ha l'assemblea general de l'ANC al palau Sant Jordi. Aquí teniu la informació general www.assemblea.cat Els qui no tingueu dret a vot oficial i volgueu assistir a l’acte del 10 M,  podran fer-ho pagant 10€.  Podeu accedir al canal de distribució de SERVICAIXA (fins al dia 8/3/12 a les 22:00 hores)  (si aneu tard crec que allà hi haurà manera de pagar i entrar, però no és segur, per tant millor anar la servicaixa avui !!!!!).
Ens trobem tots els Sant Martinencs a les 9:00 al peveter de l'estadi olímpic, que està a uns 200 metres del Sant Jordi.  La gent del Clot heu quedat a les 8:15 a l'estació de la línia vermella del Clot,  els del Poblenou ho podem fer a l'estació de la línia groga del Poblenou també a les 8:15, i qui vulgui anar directament ens trobem allà.
M'han informat que les nostres esmenes no han arribat al mínim per a ser votades o assumides per la ponència, però hi ha una esmena,  la 501,  que havia estat perduda i que finalment es votarà,  aquesta esmena parlar d'un Consell Territorial,  penso que és molt important que aquest Consell Territorial es crei i per tant el grup de documentació de Sant Martí us demanem que voteu a favor de l'esmena 501, i que la difongueu i promocioneu  (al final d'aquest correu us en passo el text).

Fins dissabte.


Esmena número 501 (que hauria de ser un article nou dels Estatuts, que parlés de la constitució del Consell Territorial)
1. El Consell Territorial és l’òrgan de representació territorial que deté la representació de l’ANC en els períodes compresos entre dues Assemblees Generals.
2. El Consell Territorial és l’expressió de la representativitat del territori i és format per un representant escollit per cada Assemblea Territorial constituïda, amb un màxim de 250 membres. Si el nombre d’assemblees és superior a aquest membre s’establiran sistemes ponderats de representació seguint la distribució en regions establerta per l’article 4,2 del RAG.
3. El Consell Territorial es reunirà amb caràcter ordinari una o dues vegades entre dues reunions ordinàries de l’Assemblea General, i amb caràcter extraordinari quan sigui convocat pel Secretariat Nacional o quan ho sol•licitin un 15% de les Assemblees Territorials, amb indicació dels punts a tractar.
4. El Consell Territorial tindrà com a funció el debat i la informació entre territoris, així com la de fer el seguiment de l’acompliment dels acords de l’Assemblea General que porta a terme el Secretariat Nacional, i la de supervisar les tasques que aquest desenvolupa.
5.Les Assemblees Territorials elegiran entre els seus membres el seu representant per a cada reunió del Consell Territorial, i aquest podrà ser qualsevol dels seus membres encara que no sigui el coordinador/a.
6. La convocatòria del Consell Territorial la farà el Secretariat Nacional, i entre la convocatòria i la data de la celebració del Consell territorial hi haurà d’haver un termini mínim de quinze dies. Les Assemblees Territorials enviaran al Secretariat les seves propostes de punts a incorporar a l’ordre del dia almenys 10 dies abans de la data de la reunió, i el Secretariat donarà a conèixer l’Ordre del dia definitiu almenys 7 dies abans de la celebració del Consell Territorial.
7. En el Consell Territorial, el Secretariat Nacional farà un informe sobre les tasques que ha desenvolupat durant aquell semestre i sobre els projectes que pretén desenvolupar al llarg dels propers 6 mesos, i escoltarà i prendrà nota dels comentaris que li puguin fer els representants de les Assemblees Territorials. En el cas que es manifesti una majoria de delegats contraris a una determinada actuació del Secretariat, aquest la sotmetrà a votació, i si en sortís una majoria contrària podrà optar per modificar- la o, si la vol mantenir, per convocar una Assemblea General extraordinària per tal que sigui aquesta la que decideixi.
8. Al Consell Territorial hi participaran, amb veu però sense dret a vot, 5 representants del Consell de Sectorials per tal d’informar del desenvolupament de les seves tasques.
Justificació:  La funció que abans feia el Consell Permanent de representar l’ANC entre reunions d’Assemblees Generals l’assumeix ara el Consell Territorial. L’existència d’un Consell Territorial (que pel nombre de persones que el componen es pot reunir amb certa facilitat) reforçarà la democràcia participativa dintre de l’ANC ja que permetrà una implicació més gran de tots els membres en el seu funcionament, pel fet que intervindran en les reunions de les seves Assemblees Territorials per preparar la participació en el Consell Territorial, alhora que, en acabar cada Consell, rebran del seu representant informació sobre la situació de l’ANC en els altres territoris, i sobre les tasques que ha desenvolupat el Secretariat Nacional en aquell període i les que pensa desenvolupar en els mesos següents.
--
Rat Mata
SMxI
http://smperlaindependencia.blogspot.com/
Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 Sant Martí per la Independència and Blogger Themes.