Trobada a Sant Martí entre catalans d'origen marroquí, l´ANC Sant Martí, la fundació Nous Catalans i l'entitat Endavant

El passat dimecres 11 de febrer, Sant Martí per la independència va participar d'una trobada amb catalans d'origen marroquí, la fundació Nous Catalans i l'entitat Endavant.

Amb l’objectiu d’informar de la situació política actual de Catalunya als cata­lans d’altres orí­gens que viuen al dis­tricte de Sant Martí, a ini­cia­tiva de Sant Martí per la independència, amb la col.laboració de la Fun­dació Nous Cata­lans i de l’entitat cat­alo­mar­ro­quina Enda­vant, de Santa Coloma de Gramenet, el dimecres al capvespre es va organ­itzar una trobada infor­ma­tiva amb una trentena de per­sones i algunes enti­tats del dis­tricte.

Va ser una trobada en un ambient molt distès i es va proposar continuar-la fent, en un intercanvi cultural de menjar. 

Podeu llegir la notícia sencera al web nouscatalans.cat
Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 Sant Martí per la Independència and Blogger Themes.