Campanya de Sobirania Fiscal

Des de l'Assemblea Nacional Catalana volem encetar una campanya informativa i formativa per afavorir l'exercici de Sobirania Fiscal d'una manera massiva.

Amb aquesta acció volem que tota la població es comprometi amb el procés de recuperació de tots els nostres drets com a poble, des de les institucions com són els ajuntaments, passant per empreses i autònoms, fins als treballadors per compte d’altri. No podem deixar a les nostres institucions soles amb el compromís, tots ens hi hem d’implicar. Per tant cal que arribem a tota la població i que puguem atendre’ls adequadament.

PER QUÈ SOBIRANIA FISCAL?

L'acció de l'exercici de la Sobirania Fiscal és interessant en sí mateixa, per dignitat i reacció davant de l'espoli fiscal i de l'ús que es fa actualment dels nostres impostos. És també especialment interessant si esdevé massiva, per tal d'enfortir les nostres institucions en les accions que han d'anar fent per acoseguir l'Estat propi.

Nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, demanem a les institucions catalanes que tan aviat com hi hagi una quantitat important de diners als comptes de la Generalitat, no en facin el traspàs cap a l'Estat espanyol, a mode de protesta i compensació al dèficit fiscal, al dèficit d'inversions púbiques i privades, al retard en els pagaments i als incompliments dels pressupostos.

QUÈ ÉS LA SOBIRANIA FISCAL?

L’exercici de Sobirania Fiscal és una mètode d’insubmissió fiscal suau, entenent com a insubmissió, la no-submissió a l’Estat espanyol. L'acció de l’exercici de la Sobirania Fiscal es fa de tal manera que queda en el terreny de la al·legalitat, tal com varen ser les consultes sobre la independència. Segons la llei espanyola, tota administració és Estat, inclosa l’autonòmica, i funciona sota el concepte de finestreta única. Seguint aquest concepte legal hem trobat la manera d’usar l’Agència Tributària Catalana (ATC) per a pagar els nostres impostos.

COM PUC FER LA SOBIRANIA FISCAL? ÉS PERILLÓS?

El procediment per exercir la Sobirania Fiscal consisteix a omplir convenientment els documents oficials, a respectar el calendari del contribuent i a pagar el que pertoca en cada cas, però usant com a intermediària l’ATC. És a dir, s'exerceix d'una manera que no desobeeix la norma espanyola, que evita les possibles multes i que ha permès que tothom que ha exercit la sobirania fiscal fins al moment consti al corrent de pagament segons l'Estat. Per saber com exercir la Sobirania Fiscal podeu consultar la nostra pàgina electrònica: sf.assemblea.cat.


QUÈ FAREM AMB ELS DINERS?

Els farem servir per:

- arribar a una massa crítica de ciutadans, empreses i entitats a través de campanyes als mitjans de comunicació.
- dur a terme campanyes de formació sobre la Sobirania Fiscal.
- desplegar la Sobirania Fiscal per a tots els pobles i ciutats on l'ANC hi té presència.
- disposar d'experts en l'assesorament fiscal per donar suport continu a tothom que vulgui exercir la Sobirania Fiscal.
Cal tenir en compte que les aportacions via totSuma serviran per finançar una part de la totalitat del cost d'aquesta campanya nacional.

COM PUC FER UNA APORTACIÓ?

A la pàgina totsuma.cat, un espai de micromecenatges es pot fer l'aportació. Podeu accedir a través del següent enllaç:
Tot Suma Sobirania Fiscal.
Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 Sant Martí per la Independència and Blogger Themes.