Assemblea General Descentralitzada 6 abril - Votacions Esmenes Documents ANCJa han sortit publicades les esmenes vives, consulteu-les a:


ASSEMBLEA GENERAL ANC DESCENTRALITZADA EN LES ASSEMBLEES TERRITORIALS

El proper 6 d'abril es realitza una Assemblea General de l'ANC, que ve a ser com la continuació de la passada Assemblea General de Girona, però descentralitzada en cada Assemblea Territorial.
L'objectiu d'aquesta Assemblea General Descentralitzada és donar opció a tot el territori a votar les esmenes als documents de funcionament de l'Assemblea Nacional Catalana -estatuts i règim intern- que no es van poder votar a l'Assemblea General, de manera que entre tots puguem intentar donar forma al funcionament de l'Assemblea Nacional i del Secretariat Nacional, deixant aquest funcionament més com entre tots creguem que hauria de funcionar.
Per això és important que tots ens impliquem en analitzar les esmenes i participar en les votacions.

En quant estiguin publicades les esmenes vives definitives us enviarem un correu a tots els membres de SMxI per tal que us les pugueu llegir i valorar de cara a la votació del dia 6.

Al final d'aquest missatge us reproduïm un missatge -ja enviat per correu a tots els membres de SMxI- del secretariat explicant la importància de la participació en aquest procés.

Sant Martí per la Independència realitzarem l'Assemblea General Descentralitzada el dia 6 d'abril a partir de les 10h a la sala d'actes del local dels Castellers de Barcelona (c/Bilbao, 212), que molts ja coneixereu perquè hi hem realitzat altres Assemblees. Al final del missatge teniu el mapa amb la ubicació.


Comunicat del Secretariat Nacional de l'ANC del dia 25 de març de 2013


Companys/es,

Des de la Comissió d'Esmenes i des del Comitè Executiu s'estan fent tots els esforços possibles -i més!-  per mirar de reduir al màxim el nombre d’esmenes vives que caldrà sotmetre a votació en la propera Assemblea General Descentralitzada (AGD) del dia 6 d'abril. S’intentarà de totes totes que el nombre d’esmenes que finalment s'hagin de votar sigui una xifra raonable i assumible, per tal que es pugui debatre i votar en un matí.

Cal que tots els membres associats de l’ANC siguem conscients que, malgrat que ens pugui resultar carregós, els Estatuts i el Reglament de Règim Intern són les eines imprescindibles -i molt importants!-  per assegurar el funcionament correcte, ordenat i democràtic d’una organització tan gran i complexa com és la nostra.

Per superar de manera definitiva i democràtica aquest llarg procés de modificació dels Estatuts i del RRI és del tot necessària la participació majoritària dels associats de l’ANC. Cal que els documents pels quals s’ha de regir la nostra organització siguin aquells que vol la majoria dels membres de l’ANC.

Cal, doncs, que tothom s'hi involucri, assumeixi la seva responsabilitat inidividual i participi en l’AGD del 6 d’abril. Per aconseguir una bona participació, seria convenient que, sempre que us sigui possible, cada Assemblea Territorial es consituteixi com a seu, D’aquesta manera, fent l’AGD  com més a prop dels votants millor, afavorirem sense cap mena de dubte la participació.
Demanem també que cada AT que esmoli l’enginy per facilitar al màxim la votació de tots els seus  membres associats.  

Secretariat Nacional ANC
Comunicació i relacions internesUbicació A.G.D. 6/4 10h - Castellers de Barcelona:Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 Sant Martí per la Independència and Blogger Themes.