La independència de Catalunya a debat a la Universitat Pompeu Fabra
La Universitat Pompeu Fabra, com a centre de coneixement superior i de recerca, vol contribuir al debat públic sobre el futur polític de Catalunya, i més concretament sobre la conveniència i la justificació de celebrar una consulta i d'una hipotètica independència de Catalunya, i vol fer-ho des del rigor acadèmic i científic, el pluralisme d'opinions i ideologies i l'elaboració i l'intercanvi d'arguments, més que no pas des de l'establiment de posicions polítiques i ideològiques determinades i fixes.

La UPF proposa contribuir a aquest debat públic des de les diferents disciplines acadèmiques que hi estan directament relacionades, mitjançant un conjunt de debats multidisciplinaris articulats al voltant de diferents qüestions de ciència política, dret, economia i humanitats, amb la intervenció dels quatre departaments respectius. Aquests debats estan adreçats tant directament a la comunitat universitària com a la resta de la societat catalana, i tindran lloc en quatre sessions de tarda els dies 30 i 31 de gener i 5 i 6 de febrer del 2013.


Aquestes sessions també es podran visualitzar "on-line". Per a més informació ves a la seva web.

Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 Sant Martí per la Independència and Blogger Themes.